جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
همه پایه‌ها

جشن آغاز سال تحصیلی 98-97 دبستان خرد

جشن آغاز سال تحصیلی 98-97 دبستان خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

فعالیت های هفته پژوهش دبستان خرد

فعالیت های هفته پژوهش دبستان خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

برگزاری مانور زلزله

در دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

کانال ارتباطی دبستان هوشمند خرد

کانال ارتباطی دبستان هوشمند خرد در اپلیکیشن "بله "

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

بازدید از کتابخانه

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

تماس با ما

اطلاعات ارتباط با پیش دبستان و دبستان هوشمند خرد :

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

جشن آغاز سال تحصیلی99-98

دبستان خرد 

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

گرامیداشت روز دامپزشک

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

دبستان هوشمند خرد

آموزش هیچگاه توقف ندارد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

گرامیداشت روز آتشنشانی و ایمنی

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

گرامیداشت روز آتشنشانی و ایمنی

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

روز روستا و عشایر گرامی باد

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

سال 1399 مبارک

دبستان پسرانه هوشمند خِرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

مراسم همیاران پلیس مرکز استان و جشن نورروز

در دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

جشن روز کودک و گردهمایی همیاران پلیس

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

جشن روز کودک و گردهمایی همیاران پلیس

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

هقته نیروی انتظامی گرامی باد

دبستان پسرانه هوشمند خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

گرامیداشت روز دامپزشک

دبستان خرد

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

گروه کامپیوتر و رباتیک

در عصری قرار داریم که فناوری های نوین با سرعت باور نکردنی در حال رشد و توسعه می باشند، به همین منظور

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

کارگاه روانشناسی

پایه های پیش دبستان،اول،دوم،سوم

خواندن مقاله