همه پایه‌ها

گروه تربیت بدنی

تمام فعالیت های انسان در سایه داشتن یک جسم سالم به موفقیت خواهد رسید و برای داشتن یک جسم سالم نیازمن

خواندن مقاله

همه پایه‌ها

گروه کامپیوتر و رباتیک

در عصری قرار داریم که فناوری های نوین با سرعت باور نکردنی در حال رشد و توسعه می باشند، به همین منظور

خواندن مقاله

پایه چهارم، پنجم، ششم

گروه زبان انگلیسی: دوره دوم ابتدایی

طبق تقسیم بندی های انجام شده سیستم کلان آموزشی کشور، حوزه دوم آموزشی گروه زبان انگلیسی مدرسه نیز شام

خواندن مقاله

پایه اول، دوم، سوم

گروه زبان انگلیسی: دوره اول ابتدایی

طبق تقسیم بندی های انجام شده سیستم کلان آموزشی کشور، حوزه اول آموزشی گروه زبان انگلیسی مدرسه خرد نیز

خواندن مقاله