درباره ما

تاریخ 12 مرداد 1396 ساعت 11:58:36
بازدید: 7205
نگاه اجمالی به سیر تحول آموزشی درسالهای اخیر، حکایت ازاین دارد؛ باوجودکثرت ورود علوم و فنون آموزشی به غیر از پیشرفت های تک بعدی، شاهد شکوفایی استعدادهای همه جانبه نیستیم . در روزگاری که شعار جهان وطنی و تجربۀ دنیای مجازی، باور انسان رابدین صورت شکل داده که؛دنیایک دهکده بیشتر نیست. پرورش افرادی با ابعاد مختلف به فراموشی سپرده شده و بعضاًباشعارِ:" کشف استعداد"تمام هم و غم به پرورش تک بعدی او شکل می گیرد.

به روزترین یافته های علمی محققان حکایت از این دارد که 180ناحیه از غشای خارجی مغز شناخته شده ،در حالیکه تاکنون تصور می شد مغز 83ناحیه دارد، اما 97ناحیه جدید به آن اضافه شده ،که این "اضافه" به معنای پیدایش قابلیت جدید نیست ،بلکه صرفاً کشف  نواحی جدید است .در حالیکه 1000سال پیش بدون امکانات بی شمار امروز، ابوعلی سینا در عمر کمتر از 60ساله ی خود بیش از 130اثر قعطی و 111اثر احتمالی  ومنسوب به اورا تصنیف نمود و کتاب قانون وی در طب در 18جلد و کتاب شفاء نیز در 18جلد، در دو وادی مختلف (پزشکی و فلسفه )بوده و در زمینۀ موسیقی ،ادبیات ، پزشکی ، فلسفه ، عرفان و ریاضیات ....کاملترین مطالب را نگاشته،همان توانمندی وقدرتیست که دراین دیار، در وجودافراد ظهوروبروز یافته، اما اینک باگسترش غیر قابل تصورامکانات نسبت به آن روزگار، به بهانه تخصص، حتی درشکل تک بعدی آن نیز به کمال نرسیده است .


همزمان باوفات جسمی ابن سینا، خیام متولد می شود، او نیز ریاضی دان، موسیقی دان ، فیلسوف، شاعر و عارف و اختر شناس است آنهم در حد کمال روزگار خود وپس از آن،اما آنچه آنها را موفق و برترنموده نه هوش و استعداد ذاتی آنها و نه امکانات قابل توجه و نه حتی حمایت مادی و معنوی بوده، آنها به فلسفه وجوی خود پی  برده و سخت کوش بودند ، به اینکه وظیفه خود را در قبال آفرینش انجام دهند، توجه به اشعارونوشته های این دو ابرمرد تاریخ نشان می دهد؛ آنها هیچ تفاوتی بامانداشتند، همان احساسات ،همان نگرانیها و دغدغه ها،... آنچه مشخص است امروز مااز همه امکانات موجود واز همه قابلیت های مغز خود آنگونه که باید استفاده نکرده ایم.


 تا روان انسان به تنهایی نخواهد که ازخرد خود  بهره ببرد، ما،در بهترین حالت می توانیم شاهد بازتاب قسمتی از ورودی ها بر آئینه مغز انسان باشیم، باید زمینه ای رافراهم آوریم تا مغز بجای بازتاب صرف به تراوش و جوشش و ادارشود ودراین رهگذر است که میتوانیم به بازگشت و پیشرفت خود امیدوار باشیم .


«خرد را باروان در هم سر شتم                                      وز آن تخمی که حاصل بود کشتم
فرحبخشی دراین ترکیب پیداست                                    که مغز شعر و روج جمله اجزاست»


"پرورش"؛دنیایی که صرفاً دریک واژه محصور شده ،و باهمه تلاشهایی که بقصد توجه به آنها صورت گرفته، نمود چشم گیری مشاهده نشده است. هم ابتدایی ترین و هم متعالی  ترین مصداق پرورش ادب است .تازمانیکه هنجارها نهادینه و درونی نشود، ادب صرفاً نمایشی از هنجار ها خواهد بود، مصداق بارزاین نوع ادب ،تعارفات مکرر در ورود و خروج افراد ،جلوی درب اماکن و منازل و مغایرت آن؛ تلاش برای پیشی گرفتن از یکدیگر هنگام رانندگی از چراغهای زرد و قرمز و از راست و چپ است .نهادینه کردن یک هنجار فرهنگی همچون :«آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران نیز مپسند »والا تر از آموختن ظاهری صدها جملۀ برتر از آن است ،بدون آنکه به جان و مغز کلام آگاهی حاصل شود .


نهادینه کردن فرهنگ سخت کوشی، مفیدتر و موثر از تلاشِ صرف، برای اخذ نمره عالیست.
آموزش باعلم روز و پرورش در نقاط متعالی ،موجب کمال مطلوب آموزش و پرورش است .


پرورش با روان دانش آموز ارتباط دارد و آموزش با مغز او، لزوماًهر معلم متبحری روانشان و پرورش دهنده مطلوب نمی باشد، از طرفی هر روانشناسی در حوزه تخصص کودک قادر بر فعالیت و پرورش نیست .


دبستان خردبا بهره گیری از روانشناسان متخصص وعلاقه مند به فعالیت در حوزۀ کودک، بقصد شناسایی نقاط ضعف و قوت شخصیتی و روانی دانش  آموزان با هدف کاستن از ضعفهاو تقویت قوتها، خواستار پرورش دانش آموزان سالم و کمالگرا است، تا با بهره گیری از آموزش معلمان متخصص و متعهد، نخبه گانی برای آینده دهکده جهانی پرورش دهد . در این راه بقدر وسع کوشیده ایم وچشم براه هر پیشنهاد مشفقانه ودلسوزانه برای فردا ودنیایی بهتر هستیم.

هدف از تاسیس مدرسۀ ابتدایی خرد :آموزش وپرورش نخبه گانی باروان سالم ،سخت  کوش ، کمالگراست ودر یک کلام تحویل:"خردمندان فرهیخته"

به امید دنیایی بهتر:رضا ایمانی موسس پیش دبستان ودبستان خرد

به اشتراک بگذارید...
نظر شما
 
 
کاربر گرامی، وارد نمودن نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و آدرس وب‌سایت اختیاری می‌باشد.